Thursday, 24 November 2011

Membandingkan dan membezakan 2 jenis petempatan awal manusia


 Gua merupakan petempatan awal yang terbentuk secara semula jadi. Gua merupakan sebuah lubang besar dan dalam di sesebuah kaki bukit. Biasanya gua terdapat di pedalaman yang berhutan. Gua adalah kukuh.

Bagi petempatan awal ini, manusia zaman dahulu membina pondok di pinggiran sungai. Pondok dibina dengan menggunakan batang pokok dan daun-daun pokok. Akar pokok digunakan untuk mengikat tiang. Oleh itu, binaan pondok kurang kukuh.

No comments:

Post a Comment