Saturday, 26 November 2011

Jenis Petempatan Awal Manusia

Manusia Hidup Berpindah-randah
Mereka berpindah-randah untuk mendapatkan sumber makanan.Mereka memperoleh makanan dengan cara memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun.

Mereka juga berpindah ke tempat lain untuk berburu binatang. Mereka makan daging binatang. Kulit binatang dibuat pakaian dan alas tempat tidur. Tulang binatang pula dijadikan senjata.

Walaupun begitu, mereka juga berpindah apabila ada kematian. Mereka beranggapan bahawa tempat itu tidak lagi sesuai dijadikan tempat tinggal. 

No comments:

Post a Comment