Friday, 25 November 2011

Aktiviti

Tajuk: Silang Kata Petempatan Awal Manusia.
Tujuan: Mengenal pasti corak petempatan awal manusia.

Jawab teka silang kata di bawah.
1)Aktiviti petempatan awal manusia di kawasan lapang.
2)Perkataan berlawan bagi binatang peliharaan.
3)Manusia zaman dahulu tinggal di situ bagi memudahkan mereka   
   mendapatkan sumber air. 
4)Lokasi petempatan awal manusia yang membolehkan mereka 
   bercucuk tanam. 

5)Contoh lokasi petempatan awal manusia di kawasan lapang.
6)Contoh lokasi petempatan awal manusia di pinggiran tasik.
7)Antara lokasi petempatan manusia yang paling awal pada zaman 
   dahulu.
8)Sumber makanan bagi manusia yang tinggal di pinggiran sungai.

No comments:

Post a Comment