Saturday, 26 November 2011

Tempat Kediaman Petempatan Awal

Apabila manusia mendiami kawasan lapang, pinggiran sungai atau tasik, mereka membuat pondok dan ran. Pada asalnya pondok dan ran yang dibina adalah mudah. Lama-kelamaan mereka dapat membina pondok dan ran yang lebih baik dan kukuh. Apakah bahan untuk membina pondok dan ran?


Keistimewaan Manusia Tinggal Di Persekitaran Gua

Apabila manusia tinggal di persekitaran gua, mereka dapat menyara hidup dengan berburu binatang. Binatang yang ditangkap akan dipanggang. Mereka juga dapat memungut hasil hutan dan pucuk-pucuk kayu. Gua yang sedia ada dapat dijadikan tempat berlindung daripada hujan dan panas dan ancaman binatang buas.
 

Jenis Petempatan Awal Manusia

Manusia Hidup Berpindah-randah
Mereka berpindah-randah untuk mendapatkan sumber makanan.Mereka memperoleh makanan dengan cara memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun.

Mereka juga berpindah ke tempat lain untuk berburu binatang. Mereka makan daging binatang. Kulit binatang dibuat pakaian dan alas tempat tidur. Tulang binatang pula dijadikan senjata.

Walaupun begitu, mereka juga berpindah apabila ada kematian. Mereka beranggapan bahawa tempat itu tidak lagi sesuai dijadikan tempat tinggal. 

Friday, 25 November 2011

Aktiviti

Tajuk: Silang Kata Petempatan Awal Manusia.
Tujuan: Mengenal pasti corak petempatan awal manusia.

Jawab teka silang kata di bawah.
1)Aktiviti petempatan awal manusia di kawasan lapang.
2)Perkataan berlawan bagi binatang peliharaan.
3)Manusia zaman dahulu tinggal di situ bagi memudahkan mereka   
   mendapatkan sumber air. 
4)Lokasi petempatan awal manusia yang membolehkan mereka 
   bercucuk tanam. 

5)Contoh lokasi petempatan awal manusia di kawasan lapang.
6)Contoh lokasi petempatan awal manusia di pinggiran tasik.
7)Antara lokasi petempatan manusia yang paling awal pada zaman 
   dahulu.
8)Sumber makanan bagi manusia yang tinggal di pinggiran sungai.

Thursday, 24 November 2011

Membandingkan dan membezakan 2 jenis petempatan awal manusia


 Gua merupakan petempatan awal yang terbentuk secara semula jadi. Gua merupakan sebuah lubang besar dan dalam di sesebuah kaki bukit. Biasanya gua terdapat di pedalaman yang berhutan. Gua adalah kukuh.

Bagi petempatan awal ini, manusia zaman dahulu membina pondok di pinggiran sungai. Pondok dibina dengan menggunakan batang pokok dan daun-daun pokok. Akar pokok digunakan untuk mengikat tiang. Oleh itu, binaan pondok kurang kukuh.